Nejstarší specializované knihkupectví SF&F.

Brett Peter V.

Démonská pentalogie 001 - Chrany

Démonská pentalogie 001 - Chrany

Brett Peter V.

Souborné vydání tří povídek, které doplňují Démonský cyklus.

V povídce Brayanovo Zlato se setkáváme s Arlenem Sedlákem. Ten má jako sedmnáctiletý poselský učeň před sebou svou první výpravu spojenou s nocováním na cestě. Ocitne se v mrazivých horách, sám a s nebezpečným nákladem. K tomu ho stále pronásleduje obří skalní démon Jednoruký…

Byly časy, kdy démoni ještě nebyli tak troufalí. Chrany totiž dokázaly víc než jen držet jadrnce v mezích, ale umožnily člověku bránit se, bojovat a vítězit. Arlen by rád světu tuto magii vrátil. Abban, kupec z krasijského Velkého Bazaru, zase ochotně nabídne ke koupi cokoli, po čem lidské srdce touží.

Hrdinou Poselského odkazu je Trnka Damaj. Po rodinné tragédii prchá do močálů. Sám, bez ochrany, jen s vlastním důvtipem a špetkou bylinkářských znalostí. Dokáže malý chlapec vzdorovat noci plné démonů? Posel Ragen, na kterého po dvaceti letech v sedle začíná doléhat věk, je však ochoten riskovat cokoliv pro jeho záchranu.
  více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy
Knihy > Fantasy

Cena: 224,00 Kč
Série: Démonská pentalogie
Díl: 001


Démonská pentalogie 1 - Tetovaný

Démonská pentalogie 1 - Tetovaný

Brett Peter V.

Noc co noc přicházejí s tmou jadrnci - démoni, kteří na sebe berou děsivou podobu i podstatu. Planou sžíravou nenávistí k lidstvu, vládnou nadpřirozenou silou a mocí. Po stovky let pozvolna vyhlazují lidské stádo, které se před nimi skrývá za magickými chranami - mocnými symboly, jejichž původ je zahalen tajemstvím a ochrana děsivě křehká.
Kdysi bojovali lidé s jadrnci za rovných podmínek a zastavili je. Jenže ty dny jsou dávno pryč. Démoni sílí, zatímco lidí díky každonočním útokům ubývá.
Nyní svítá lidstvu naděje. Tři mladí lidé, kteří přežili krutý démonský útok, se odváží o nemožné - vystoupí zpoza křehkého bezpečí chran a riskují vše v zoufalé snaze odhalit tajemství minulosti.
Arlen přinese jakoukoli oběť za svobodu. Truchlivá životní pouť ho dovede až za hranice lidské moci.
Rojer, zmrzačený démonem, který mu zabil rodiče, hledá útěchu v hudbě - a objevuje, že hudba může být stejně tak útočištěm jako zbraní.
Krásná Leesha se stane obratnou léčitelkou, ale lektvary mohou i ublížit…Společně budou čelit noci.

První díl trilogie. Druhý díl Pouštní kopí připravujeme k vydání na září/říjen letošního roku.
  více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Fantasy

Cena: 359,00 Kč
Série: Démonská pentalogie
Díl: 1


Démonská pentalogie 2 - Pouštní kopí

Démonská pentalogie 2 - Pouštní kopí

Brett Peter V.

Druhý díl Démonské trilogie.
Pouštní Kopí, pokračování románu Tetovaný, líčí střet dvou kultur, dvou světů. V jednom z nich, pohlceném válkou s démony, je nejvíce ceněna schopnost bojovat a život jednotlivce je bezvýznamný, druhý si lidského života váží nadevše a brání každého člověka. Ano, Osvoboditel přichází, ale který to je?
Arlen narozený do světa spoutaného strachem z démonů se rozhodl vzepřít osudu. Stal se z něj Tetovaný, osamělý bojovník, na něhož lidé hledí jako na spasitele. Arlenovou snahou je však lidem dokázat, že každý je za svůj osud i život zodpovědný především sám.
Kdo je tedy bojovník z pouště, který sám sebe prohlásil za Osvoboditele a vydal se na válečné tažení s cílem sjednotit národy v boji proti démonům? Kdo z nich má větší šanci, když démonské řady rovněž posilují...?


  více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Fantasy

Cena: 440,00 Kč
Série: Démonská pentalogie
Díl: 2


Démonská pentalogie 3 - Válka za bílého dne

Démonská pentalogie 3 - Válka za bílého dne

Brett Peter V.

Válka za bílého dne, dychtivě očekávaný třetí díl Brettova mezinárodního bestselleru Démonského cyklu, je pokračováním příběhu o poslední vzpouře lidstva proti démonským hordám, které noc co noc vycházejí na povrch a požírají jej. Zejména za novoluní povstávají démoni v plné síle a jejich kýženou kořistí jsou dva lidé. Každý jeden z těch dvou má šanci stát se legendárním Osvoboditelem, mužem, jenž má podle proroctví sjednotit rozprášené zbytky lidstva ke konečnému tažení a zničit démonské plemeno jednou provždy. Arlen Sedlák býval obyčejným člověkem, ale nyní je z něj něco víc – Tetovaný, posetý tajuplnými chranami tak mocnými, že z něj dělají rovnocenného soupeře pro jakéhokoli démona. Ahmann Jardir již sjednotil bojechtivé krasijské pouštní kmeny do velkého vojska a prohlásil se Šar’damou Ka, Osvoboditelem. Jeho vzestup zařídila jeho první manželka Inevera, chytrá a mocná kněžka, ovládající hrozivou magii démonských kostí, která jí umožňuje nahlížet do budoucnosti. Kdysi si byli Arlen s Jardirem blízcí jako bratři. Nyní jsou z nich úhlavní sokové. A zatímco nepřátelé lidstva sílí, jediné dva muže, schopné je porazit, znepřátelí ti nejvražednější a nejzáludnější ze všech démonů – ti, kteří číhají v lidských srdcích.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy
Knihy > Fantasy

Cena: 449,00 Kč
Série: Démonská pentalogie
Díl: 3


Démonská pentalogie 4 - Trůn lebek

Démonská pentalogie 4 - Trůn lebek

Brett Peter V.

Čtvrtý díl fantasy série démonická pentalogie.
Krasijský Trůn lebek zůstává prázdný.
Ahmann Jardir chtěl dobýt celý známý svět, jenže Arlen Sedlák, Tetovaný se proti němu vzepřel a vyzve Jardira na souboj.
Oba protivníci spadnou ze srázu a nikdo neví, co se s nimi stalo.
Na jihu musí Jardirova první manželka Inevera najít způsob jak zabránit svým synům v boji o trůn.
Na severu se Leesha Papírova a Rojer Krčma pracně snaží sehnat Argierským a Milským vévodstvím spojenectví,
proti Krasijským dřív, než bude pozdě.   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Fantasy

Cena: 449,00 Kč
Série: Démonská pentalogie
Díl: 4


Démonská pentalogie 5 - Jádro

Démonská pentalogie 5 - Jádro

Brett Peter V.

Závěrečný díl fantasy série démonická pentalogie.
Od nepaměti se noční temnotou plíží krvelační démoni lovící lidi. Bezpečných míst k životu je stále méně a zdá se, jakoby pronásledovanému lidstvu už nezbývala žádná naděje. Pak povstali dva bojovníci, blízcí si jako bratři, dokud je nerozdělila trpká zrada.
Arlen Sedlák – Tetovaný, od hlavy po paty pokrytý chranami, které mu umožňují bojovat s démony tváří v tvář – a vítězit.
Jardir, vyzbrojený mocnými magickými zbraněmi z dávnověku. Prohlásil se Osvoboditelem, který má podle proroctví sjednotit lidstvo a vést ho k vítězství v šaraku ka – konečné válce proti démonům. Aby lidstvo mělo šanci ve válce zvítězit, vydávají se Arlen, Renna a Jardir do Jádra, nejtemnějších hlubin zla, odkud podle jejich očekávání není už pro nikoho návratu…   více informací

Koupit
Druh zboží: Knihy > Fantasy

Cena: 476,00 Kč
Série: Démonská pentalogie
Díl: 5RSS

Copyright © 2019 Wales Webové stránky: NETservis s.r.o.